^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1855 r.

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1855

1855 - 1855
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -