Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1915
- brak danych - 1810 - 1810
1812 - 1879
1881 - 1913
1915 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Chełmie sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Chełmie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do maja 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Chełm, diecezja lubelska, dekanat chełmski
Kościół p.w. Rozesłania Apostołów
Miejscowości należące do parafii: Aleksandria (Huta Niedziałowska), Aleksandrówka, Andrzejów, Antonin, Bieniewo, Biławin, Borek, Chełm, Czerniejów, Depułtycze Królewskie i Ruskie, Gotówka, Henrysin, Ignatów, Jankowice, Janów, Józefin, Kamień, Kołodeń, Koza Gotówka, Krzywice, Leonów, Leśniczówka, Majdan Chełmski, Malowana, Mosiejów, Niemirów, Nowiny, Nowosiółki, Obłonie, Ochoża, Okrzów, Okrzówek, Poczekajka, Polichonki, Pokrówki, Rudolfin, Rutki, Serebrzyszcze, Smotryłówka, Spas, Stańków, Starostwo, Stołpie, Strupin, Trubaków, Trubakówka, Tytusin, Udalec, Uher, Weremowice, Wereszcze, Wulminów, Zagrody, Zawadówka, Żółtańce
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810, 1812-1825 (brak ksiąg zapowiedzi i małżeństw z 1813 oraz zgonów z 1819, 1823), sygn. 1-23, 25-26, 28-30, 32-34, 36-38, 40-41, 43-48, 161, 164 (44 j.a.);
alegaty z lat 1818-1824, sygn. 24, 27, 31, 35, 39, 42, 165-166 (8 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1879, 1881-1915 sygn. 49-50, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-64, 66, 68, 70-73, 75-76, 78-79, 81-82, 84, 86-87, 89, 91, 93-94, 96-100, 102, 104-108, 110, 112, 114, 116-133, 135-137, 139-141, 143-144, 146-163, 174, 176 - 179( 91 j.a.);
alegaty z lat 1826-1833, 1835-1837, 1841-1847, 1849-1852, 1854-1860, 1863-1869, 1871-1874, 1878-1879, 1882, 1884-1893, 1900-1904, sygn. 51, 53, 55, 57, 59-62, 65-69, 74, 77-78, 80-85, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101-105, 108-115, 117-118, 120-123, 127-128, 130, 132-145, 152-154, 156, 167-173, 175 (w tym 36 odrębnych j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1870, 1874-1877, nr mikrofilmów: 371611-371696, 392624-392630, 392650; alegaty z roku 1867 znajdują się w USC w Chełmie;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1657/0/2.4/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 98
35/1657/0/2.4/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 99
35/1657/0/2.4/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 70
35/1657/0/2.4/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 70
35/1657/0/2.4/101 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1857 roku 1857 93
35/1657/0/2.4/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 59
35/1657/0/2.4/103 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1858 roku 1858 (1890) 68
35/1657/0/2.4/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 72
35/1657/0/2.4/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 68
35/1657/0/2.4/106 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 70
35/1657/0/2.4/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 72
35/1657/0/2.4/108 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 78
35/1657/0/2.4/109 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1863 roku 1863 62
35/1657/0/2.4/110 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 79
35/1657/0/2.4/111 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1864 roku 1864 48
35/1657/0/2.4/112 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 90
35/1657/0/2.4/113 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1865 roku 1865 89
35/1657/0/2.4/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 80
35/1657/0/2.4/115 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1866 roku 1866 66
35/1657/0/2.4/116 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 81
35/1657/0/2.4/117 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 241
35/1657/0/2.4/118 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 209
35/1657/0/2.4/119 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 153
35/1657/0/2.4/120 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 101
35/1657/0/2.4/121 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 111
35/1657/0/2.4/122 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 102
35/1657/0/2.4/123 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 141
35/1657/0/2.4/124 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 165
35/1657/0/2.4/125 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 166
35/1657/0/2.4/126 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 156
35/1657/0/2.4/127 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 91
35/1657/0/2.4/128 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 90
35/1657/0/2.4/129 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 92
35/1657/0/2.4/130 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 123
35/1657/0/2.4/131 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 119
35/1657/0/2.4/132 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 123
35/1657/0/2.4/133 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 136
35/1657/0/2.4/134 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1885 roku 1885 58
35/1657/0/2.4/135 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 123
35/1657/0/2.4/136 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 105
35/1657/0/2.4/137 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 139
35/1657/0/2.4/138 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1888 roku 1888 0
35/1657/0/2.4/139 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 0
35/1657/0/2.4/140 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 0
35/1657/0/2.4/141 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 0
35/1657/0/2.4/142 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1891 roku 1891 0
35/1657/0/2.4/143 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1892 0
35/1657/0/2.4/144 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1893 0
35/1657/0/2.4/145 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1893 roku 1893 0
35/1657/0/2.4/146 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1894 0
35/1657/0/2.4/147 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 0
35/1657/0/2.4/148 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 0
35/1657/0/2.4/149 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 0
35/1657/0/2.4/150 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
35/1657/0/2.4/151 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
35/1657/0/2.4/152 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
35/1657/0/2.4/153 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
35/1657/0/2.4/154 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
35/1657/0/2.4/155 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
35/1657/0/2.4/156 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
35/1657/0/2.4/157 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
35/1657/0/2.4/158 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1907 0
35/1657/0/2.4/159 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
35/1657/0/2.4/160 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1908 0
35/1657/0/2.4/162 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1909 0
35/1657/0/2.4/163 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1910 0
35/1657/0/2.4/167 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1826 r. 1826 0
35/1657/0/2.4/168 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1827 r. 1827 0
35/1657/0/2.4/169 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1854 r. 1854 0
35/1657/0/2.4/170 Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1855 – 1856 1855-1856 0
35/1657/0/2.4/171 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1859 r. 1859 0
35/1657/0/2.4/172 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1887 r. 1887 0
35/1657/0/2.4/173 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1903 r. 1903 0
35/1657/0/2.4/174 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1911 236
35/1657/0/2.4/175 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1867 r. 1867 0
35/1657/0/2.4/176 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1912 484
35/1657/0/2.4/177 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1913 223
35/1657/0/2.4/178 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1915 0
35/1657/0/2.4/179 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1914 0
1 2

Amount of archival material

179

179

0

2.77

2.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.