Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Parafii Prawosławnej w Babicach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1845-1872
- brak danych - 1845 - 1848
1852 - 1853
1855 - 1855
1860 - 1860
1862 - 1868
1870 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - Księgi metrykalne zawierające księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1845-1848, 1852-1853, 1855, 1860, 1862-1868, 1870-1872, sygn. 1-18 (18 j.a.) ZoSIA; baza PRADZIAD; nr mikrofilmów: 370144-370161;

Amount of archival material

18

0

0

0.18

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -