Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Armia Wyzwoleńcza

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1950
- brak danych - 1950 - 1950
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Polska Armia Wyzwoleńcza powstała w Warszawie wiosną 1949 r. Siedzibą władz szczebla centralnego była Warszawa, struktury organizacyjne i kontakty obejmowały obszar województw warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego, olsztyńskiego i białostockiego. Na terenie województwa lubelskiego organizacja przestała istnieć 25 października 1950 r. po aresztowaniu jej członków przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
Celem organizacji było koordynowanie oporu moralnego społeczeństwa przeciwko dyktaturze komunistycznej, podnoszenie świadomości praw publicznych i poziomu moralnego. Prowadzono też działania wywiadowcze i propagandowe. Władze centralne miano zorganizować na wzór wojskowy, powołać kwaterę główną z komendantem, szefem kwatery, szefami wydziałów bezpieczeństwa i wywiadu, propagandy, łączności, kancelarii i historii. Zorganizowano Radę Zarządu Głównego, Finansową, komisje: Historyczną, Organizacyjną, Administracyjną, Werbunkową i Bezpieczeństwa.
Instrukcje, [ok. 1950] - 1 j.a. (sygn. 1)
Rozkaz i deklaracja ideowo-organizacyjna, 1950 - 1 j.a. (sygn. 2)
Protokoły z odpraw i zjazdów, 1950 - 1 j.a. (sygn. 3)
Relacje dotyczące działalności członków organizacji, 1950 - 1 j.a. (sygn. 4)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 4 41

Amount of archival material

4

4

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -