Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konsolidacja Longinusów Obrońców Niepodległości - Kadra Bezpieczeństwa Okręg Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1940-1943
- brak danych - 1940 - 1943
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Konsolidacja Longinusów Obrońców Niepodległości (KLON) zwana też Korpusem Longinusów Ochrony Narodowej i Korpusem Longinusów powstała w wyniku rozłamu na zjeździe Organizacji Wojskowej w Lublinie na przełomie lutego i marca 1940 r. Zawiązała ją grupa Witolda Orzechowskiego ps. "Longinus". Na mocy rozkazu nr 1 Powiatowej Komendy Bezpieczeństwa w Puławach z 5 listopada 1941 r. przekształcono ją w Kadrę Bezpieczeństwa (KB) zwaną też Korpusem Bezpieczeństwa i podporządkowano Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ). W powiecie Tomaszów Lubelski struktury KLON podporządkowały się w 1942 r.
Komenda Okręgu KLON jako organ sztabowy średniego szczebla na terenie województwa lubelskiego najsilniejsze struktury posiadała w powiatach Puławy i Tomaszów Lubelski. Wpływy obejmowały także powiat Lubaczów w województwie rzeszowskim.
Organizacje miały być strukturami wojskowo-politycznymi podległymi Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji i Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obejmującymi swoim zasięgiem działania cały obszar państwa. Celem było stanie na straży narodu i polskości, po przekształceniu w KB także wykonywanie zadań pomocniczych na potrzeby wojska poprzez zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Władze centralne KLON tworzył Zarząd Główny w składzie prezes naczelny, Rada Naczelna, Prezydium Naczelne, szefostwa z wydziałami, komisja kwalifikacyjno-weryfikacyjna. Władzami niższego szczebla były zarządy wojewódzkie i powiatowe. Podlegali im mężowie zaufania gmin wiejskich i miejskich. Przewidywano także zebranie prezesów wojewódzkich i powiatowych oraz sąd organizacyjny. Władzami centralnymi KB była Komenda Główna i Centralny Urząd Śledczy. Podlegały im komendy wojewódzkie i powiatowe, przy których istniały urzędy śledcze. Komendom podlegały inspektoraty, komisariaty miejskie, posterunki miejskie i gminne oraz brygady specjalne.
Statuty, [ok. 1940-1941] - 1 j.a. (sygn. 1)
Rozkazy, korespondencja, instrukcje, okólniki, (1936), 1940-1943 - 2 j.a. (sygn. 2-3)
Listy wpłat oraz wykazy ewidencyjne, [ok. 1940], 1941-1942 - 1 j.a. (sygn. 4)
Komunikaty z nasłuchu radiowego, [ok. 1942] - 1 j.a. (sygn. 5)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 5 236

Amount of archival material

5

5

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -