Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1943
- brak danych - 1942 - 1943
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) była siłą wojskową Stronnictwa Narodowego (SN) powstałą w listopadzie 1939 r. 4 listopada 1942 r. w wyniku rozmów między SN a Armią Krajową (AK) podpisano umowę scaleniową, na mocy której wiosną 1943 r. NOW stało się na terenie Okręgu częścią AK.
Komendzie Okręgu Lublin jako organowi sztabowemu średniego szczebla podlegały dwa z trzech utworzonych na terenie województwa lubelskiego okręgów: Lublin i Zamość, podzielonych na komendy powiatowe (obwodowe). Najsilniejsze struktury NOW istniały w powiatach Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin i Włodawa. Obwody Chełm i Włodawa do scalenia nie przystąpiły. Komenda Okręgu NOW i komendy obwodów NOW po scaleniu stanowiły autonomiczne struktury w ramach AK.
Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 18

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -