Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1943
- brak danych - 1942 - 1943
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Organizacja Wojskowa „Unia” była siłą wojskową grupy konspiracyjnej „Unia” założoną w 1939 r. i działającą na terenie dystryktu lubelskiego. Siedzibą Komendy Okręgu Lublin jako organu sztabowego średniego szczebla były Biskupice w powiecie Lublin. Jej struktury organizacyjne istniały na terenach powiatów Chełm, Krasnystaw, Lublin, Puławy, Włodawa i Zamość. W 1941 r. połączyła się z częścią „Organizacji Wojskowej „Wilki”. W marcu 1942 r. kierownictwo organizacji podjęło decyzję o wejściu w skład Armii Krajowej, co zrealizowano w 1943 r.
Struktura organizacyjna oparta była na wzorach wojskowych z okresu międzywojennego. Na czele stał Komendant Okręgu z aparatem pomocniczym w postaci dwóch zastępców i sztabu. Sztab składał się z: oddziału I organizacyjnego, II wywiadu, III, IV wyszkolenia, V łączności, VI intendentury. Niższe struktury stanowiły komendy powiatowe i rejonowe z naczelnikami i aparatem pomocniczym i dowództwa placówek. Przy Komendzie Okręgu od września 1942 r. istniał Specjalny Komitet Samopomocy.
Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1)
Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2 39

Amount of archival material

2

2

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -