Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór tabel likwidacyjnych lubelskiej i siedleckiej guberni

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1864-1917[1918-1958]
- brak danych - 1864 - 1958
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inne pomoce No skorowidz
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Realizacja ukazów o urządzeniu włościan w Królestwie Polskim z 2 marca 1864 r. spowodowała konieczność sporządzenia podstawowych dokumentów uwłaszczeniowych w postaci tabel likwidacyjnych, sporządzanych dla wsi i miast prywatnych i nadawczych, dla wsi i miast rządowych, majorackich i instytutowych, określających rozmiary gospodarstw chłopskich. Zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego, powołanego do ogólnego nadzoru nad realizacją reformy rolnej, projekty tabel likwidacyjnych sporządzali właściciele dóbr lub ich pełnomocnicy natomiast nadawcze komisarze włościańscy albo specjalne komisje. Tabele wraz z załącznikami w postaci planów i rejestrów pomiarowych, przedkładano komisjom włościańskim, czuwającymi nad ich weryfikacją w terenie a następnie przesyłano do Komitetu Urządzającego w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Centralną Komisję do Spraw Włościańskich. Z zatwierdzonego egzemplarza, który pozostawał w Komitecie Urządzającym, sporządzano kopie, z których jedną przekazywano na przechowywanie w archiwum rządu gubernialnego a drugą właścicielom majątku i sołtysom. Zdecydowana większość tabel likwidacyjnych i nadawczych sporządzana była w latach 1865-1870. Do tabel likwidacyjnych i nadawczych dołączane były rejestry pomiarowe gruntów wsi sporządzane na skutek dodatkowych pomiarów lub też w związku z likwidacją serwitutów, podziałem wspólnot czy też pracami scaleniowymi, sięgającymi okresu międzywojennego.
Tabele likwidacyjne zawierają numery kolejne i nazwiska właścicieli osad tabelowych, ich powierzchnie z podziałem na poszczególne rodzaje użytków, prawa do serwitutów i wysokość odszkodowania dla właścicieli ziemskich z tytułu likwidacji służebności. Tabele nadawcze zawierają podobne informacje za wyjątkiem wzmianki o odszkodowaniu dla właścicieli i rubryce dotyczącej praw serwitutowych.
Zbiór składa się z kopii tabel przechowywanych wcześniej w archiwach rządów gubernialnych: lubelskiego, siedleckiego i chełmskiego.
Tabele likwidacyjne gub. lubelskiej i siedleckiej zostały ułożone powiatami - razem 19 powiatów, a w ich ramach alfabetycznie. Plik dla jednej miejscowości, oprócz tabel likwidacyjnych, zawiera najczęściej tabele nadawcze, rejestry pomiarowe i wpisy dodatkowe, 1864-1917[1918-1958], 3590 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8 0
1 Powiat Biała Podlaska 123 1838-1935 0
2 Powiat Biłgoraj 165 1864-1938 0
3 Powiat Chełm 242 1865-1938 0
4 Powiat Garwolin 361 1865-1938 0
5 Powiat Hrubieszów 166 1865-1973 0
6 Powiat Janów 180 1861-1938 0
7 Powiat Konstantynów 177 1864-1934 0
8 Powiat Krasnystaw 177 1865-1935 0
9 Powiat Lubartów 176 1865-1934 0
10 Powiat Lublin 187 1864-1940 0
11 Powiat Łuków 237 1865-1935 0
12 Powiat Puławy 269 1865-1938 0
13 Powiat Radzyń 155 1866-1937 0
14 Powiat Siedlce 157 1865-1935 0
15 Powiat Sokołów 147 1866-1934 0
16 Powiat Tomaszów 145 1865-1937 0
17 Powiat Węgrów 174 1864-1934 0
18 Powiat Włodawa 147 1865-1933 0
19 Powiat Zamość 197 1865-1936 0

Amount of archival material

3590

3590

0

16.74

16.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.