Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Parafii Prawosławnej w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1858-1872
- brak danych - 1858 - 1858
1860 - 1861
1863 - 1864
1866 - 1867
1869 - 1869
1871 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba parafii: Siedlce, eparchia chełmsko-warszawska, okręg: siedlecki
Cerkiew p.w. św. Spirydona (dawna), Ducha Świętego (nowa)
Miejscowości należące do parafii: Siedlce
Status prawny: instytucje wyznaniowe
Księgi metrykalne zawierające akty urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1858, 1860-1861, 1863-1864, 1866-1867, 1869, 1871, 1872, sygn. 1-10 (10 j.a.); ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi do roku 1869, nr mikrofilmów: 385230-385234, 392051-392053; zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

10

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -