^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 18
- brak danych -
1850

1850 - 1850
polski
- brak danych -
- brak danych - 18
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372918
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -