^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 39
- brak danych -
1890

1890 - 1890
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 39
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Księga niekompletna, brak aktów małżeństw nr 1-6 i indeksu urodzeń; jednostka zdigitalizowana
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -