^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1831

1831 - 1831
polski
- brak danych -
- brak danych - 4
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372904
Brak indeksów
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -