^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 49
- brak danych -
1906

1906 - 1906
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 49
księga rękopis
dobry
17 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Jednostka zdigitalizowana
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -