^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1832

1832 - 1832
polski
- brak danych -
- brak danych - 5
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372905
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -