^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1829

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 50
- brak danych -
1829

1829 - 1829
polski
- brak danych -
- brak danych - (1)
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Nie
Księga zagrzybiała
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -