^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1842

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 52
- brak danych -
1842

1842 - 1842
polski
- brak danych -
- brak danych - (3)
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -