^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z lat 1844-1846

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 53
- brak danych -
1844-1846

1844 - 1846
polski
- brak danych -
- brak danych - (4,5,6)
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -