^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z lat 1850-1855

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1850-1853

1850 - 1853
polski
- brak danych -
- brak danych - (8)
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -