^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z lat 1924-1926

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 57
- brak danych -
1924-1926

1924 - 1926
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - (13)
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -