Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1940
- brak danych - 1826 - 1832
1834 - 1870
1875 - 1875
1885 - 1886
1903 - 1903
1926 - 1940
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

56

0

0

0.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -