Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1833-1873]1874-1917
Lublinskoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisuststvie 1833 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej utworzony został w 1874 r. na mocy ustawy z dnia 1/13 stycznia 1874 r. o obowiązku służby wojskowej (Svod Zakonov Rossîjskoj Imperîi. Ustav o Woinskoj Powinnosti. Sankt Petersburg 1897). Ustawa powyższa likwidowała instytucje rekruckie, powołując w ich miejsce gubernialne i powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowej.
Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej funkcjonował do roku 1917.
Siedzibą urzędu było miasto Lublin.
Status prawny - administracja specjalna – wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna.
Do kompetencji urzędu gubernialnego należał: nadzór nad regularnym przebiegiem poboru; przydzielanie rekrutów do poszczególnych rewirów w powiatach i miastach, kontrolowanie wykazu osób podlegających służbie wojskowej, załatwianie skarg napływających na urzędy powiatowe, opracowywanie ogólnego sprawozdania o przebiegu poboru, na potrzeby władz zwierzchnich.
W skład urzędu wchodzili: gubernator jako przewodniczący, wicegubernator, naczelnik wojenny guberni lub jego zastępca, prokurator sadu okręgowego lub jego zastępca, stały członek urzędu gubernialnego do spraw włościańskich i jeden z powiatowych komisarzy tego urzędu. W 1913 r. nastąpiła reorganizacja gubernialnych urzędów, poprzez wprowadzenie instytucji stałego członka, który otrzymał własny zakres kompetencji, niezależny od urzędu. Stały członek dysponował aparatem urzędniczym, który przygotowywał materiał na posiedzenia gubernialnego urzędu do spraw wojskowych.
Urzędy gubernialne nie posiadały własnych kancelarii, ich sprawy prowadziły wydziały wojenno-policyjne rządów gubernialnych.
Zakres terytorialny działania urzędu rozciągał się na gubernię lubelską z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim, puławskim, tomaszowskim i zamojskim. Stan taki utrzymał się do roku 1912, kiedy to utworzono gubernię chełmską. Gubernia lubelska obejmowała swe dawne powiaty: janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski i puławski oraz powiaty z byłej guberni siedleckiej: garwoliński, łukowski, radzyński, siedlecki, i sokołowski.
1. Komisja Zaciągowa Woj. Lubelskiego, 1834-1836, 3 j.a.
2. Komisja Zaciągowa Gub. Lubelskiej, 1838-1840, 2 j.a.
3. Urząd Rekrucki Gub. Lubelskiej, [1834]1837-1873, 44 j.a.
4. Komisja Zaciągowa Woj. Podlaskiego, 1834-1836, 3 j.a.
5. Komisja Zaciągowa Gub. Podlaskiej, [1833] 1837-1845, 10 j.a.
6. Siedlecki Tymczasowy Urząd Rekrucki, 1867-1874, 12 j.a.
7. Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej, [1867]1874-1917:
Zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, 1874-1880, 38 j.a.
Sprawy organizacyjne Gubernialnego Urzędu do Spraw Wojskowych, 1874-1915, 66 j.a.
Sprawy organizacyjne powiatowych urzędów do spraw wojskowych, 1886-1887, 64 j.a.
Sprawozdania roczne o poborze do wojska, 1887-1914, 52 j.a.
Wykazy spisowych, 1887-1913, 7 j.a.
Sprawy poboru rekrutów, 1887-1913, 248 j.a.
Zażalenia na postanowienia powiatowych urzędów wojskowych, 1887-1913, 44 j.a.
Ulgi w służbie wojskowej, 1887-1913, 14 j.a.
Odroczenia od służby wojskowej, 1887-1913, 27 j.a.
Prośby o zwolnienie ze służby wojskowej, 1887-1913, 28 j.a.
Dezerterzy, 1914-1915, 20 j.a.
Akta osobowe powołanych do wojska w pow. krasnostawskim, 1907-1916, 1 j.a.
Opieka nad rodzinami żołnierzy, 1905-1917, 4 j.a.
Wykazy wyższych oficerów i urzędników zamieszkałych w Lublinie, 1912, 1 j.a.
Wydawanie zaświadczeń hodowcom koni (stadnin), 1890-1915, 42 j.a.
Sprawy mobilizacyjne, 1901-1915, 83 j.a.
Pomoce kancelaryjne: "opisi del", 1874-1915, 43 j.a.
Skorowidze, 1874-1915, 17 j.a.
Księgi kontroli, 1867-1881, 5 j.a.
w 1978 r. dopisano jako anteriora akta Komisji Zaciągowych Województwa Lubelskiego i Guberni Lubelskiej oraz Województwa i Guberni Podlaskiej, Urzędu Rekruckiego Guberni Lubelskiej i Siedleckiego Tymczasowego Urzędu Rekruckiego. Podczas skontrum odnaleziono 3 j.a. które dopisano do inwentarza jako sygn. 94a, 534a, 652a;
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Inwentarz 0 0

Amount of archival material

879

879

0

12.20

12.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.