Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Puławach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1838-1932 [2016]
- brak danych - 1838 - 1845
1862 - 1932
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi urodzeń z lat 1838-1845, 1862-1870 oraz małżeństw z lat 1863-1877 (unikaty), nr mikrofilmów: 383943-383945; zmiana liczby jednostek wynika z pomyłek w inwentarzy rozbitego zespołu 113;

Amount of archival material

65

0

0

1.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -