Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Turobinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1882
- brak danych - 1826 - 1869
1873 - 1875
1882 - 1882
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmiana metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

51

0

0

0.69

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -