Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Uchaniach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1872
- brak danych - 1826 - 1864
1867 - 1867
1869 - 1872
1874 - 1875
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

61

0

0

0.75

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -