Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Niedrzwicy Dużej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1876-1914
- brak danych - 1876 - 1910
1912 - 1914
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Okręg Radawczykowski - brak danych - obecnie gm. Niedrzwica Duża, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

48

0

0

0.42

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -