Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisje Cywilno-Wojskowe Ziemi Chełmskiej i Powiatu Krasnostawskiego

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1790-1793
- brak danych - 1790 - 1793
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes spis ksiąg komisji wykonany podczas skontrum
inwentarz drukowany No - brak danych -
Ustawa o Komisjach Cywilno-Wojskowych została uchwalona w dn. 24 listopada 1789 r. w wyniku prac Sejmu Wielkiego.
Każda komisja składała się z 16 komisarzy świeckich, wybieranych na sejmikach spośród miejscowej szlachty co dwa lata, z 3 komisarzy duchownych oraz 1 komisarza wojskowego wybieranego na okres trzech lat. Sesje Komisji odbywały się codziennie,
z pominięciem dni świątecznych, w wyznaczonych siedzibach miast stołecznych województw i ziem.
Komisji jako organowi władzy administracyjno-policyjno-wojskowej powierzono sprawy administracji wojskowej (kwaterunek, furaż, urządzanie magazynów wojskowych, rekrutowanie i zapobieganie dezercji z wojska polskiego i austriackiego), porządku wewnętrznego (usprawnienie komunikacji, sprawy ogniowe, rzemiosło, handel, podatki) ruchu ludności (kontrola ruchu, rejestry i wykazy statystyczne), szkolnictwa parafialnego, opieki nad ubogimi i chorymi. Wykonywała ponadto polecenia komisji rządowych: skarbowej, wojska i policji. Po zniesieniu urzędu starościńskiego w 1791 r., faktycznie przejęły jego funkcje.
Na terenie ziemi chełmskiej została ustanowiona Komisja Cywilno-Wojskowa Województwa Ruskiego, Ziemi Chełmskiej i powiatu Krasnostawskiego z alternatą dwa lata w Chełmie, a dwa w Krasnymstawie.
Komisje Cywilno-Wojskowe zostały zlikwidowane przez władze konfederacji targowickiej, lecz w niektórych częściach Polski podczas insurekcji kościuszkowskiej wznowiły działalność i przetrwały do trzeciego rozbioru.
Układ akt chronologiczny. Sygn. 5 i 6 - właściwie akta konfederackie 1792-1793 nr mikrofilmu: 115311-115316

Amount of archival material

6

6

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.