Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chełmie, kantorat w Kamieniu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1896
- brak danych - 1896 - 1896
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -