^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1810

1810 - 1810
polski
- brak danych -
- brak danych - 1
księga rękopis
dobry
104 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372387
odrębna rejestracja aktów dla poszczególnych miejscowości
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -