^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
- brak danych -
- brak danych - 7
księga rękopis
dobry
82 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372393
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -