^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1811

1811 - 1811
polski
- brak danych -
- brak danych - 2
księga rękopis
dobry
72 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 372388
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -