^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1812

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1812

1812 - 1812
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -