Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kijanach, filia w Łuszczowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1818-1938
- brak danych - 1818 - 1825
1864 - 1866
1870 - 1886
1899 - 1919
1921 - 1926
1928 - 1930
1934 - 1935
1937 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba filii parafii: Boża Wola, pow. lubelski, diecezja lubelska, dekanat lubartowski
Kościół p.w. św. Barbary
Miejscowości należące do filii parafii: Łuszczów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
- brak danych - obecnie gm. Wólka, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1865, nr mikrofilmów: 380632-380643; W latach 1810-1817 i 1828-1863 akta były prowadzone w parafii w Kijanach

Amount of archival material

55

0

0

0.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -