^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 118
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
- brak danych -
- brak danych - 6b
księga rękopis
destrukt
90 - brak danych -
- brak danych - Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
Jednostka zdigitalizowana
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -