Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasieninie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1914
- brak danych - 1810 - 1887
1889 - 1914
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Siedziba parafii: Krasienin, diecezja lubelska, dekanat lubartowski
Kościół p.w. św. św. Fabiana i Sebastiana
Miejscowości należące do parafii: Kawka, Krasienin, Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Wola Krasienińska, Wólka Krasienińska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
- brak danych - obecnie gm. Niemce, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1878, nr mikrofilmów: 378160-378213, 391672;

Amount of archival material

130

0

0

1.41

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -