Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łopienniku

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1915
- brak danych - 1810 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

155

0

0

2.07

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -