^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1814

1814 - 1814
polski
- brak danych -
- brak danych - 3
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 381214
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -