Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedrzwicy Kościelnej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1932
- brak danych - 1810 - 1915
1917 - 1917
1932 - 1932
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Siedziba parafii: Niedrzwica Kościelna, powiat lubelski, diecezja lubelska, dekanat lubelski Kościół p.w. św. Bartłomieja
Miejscowości należące do parafii: Czółna, Majdan Sobieszczański, Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Sobieszczany
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
- brak danych - obecnie gm. Niedrzwica Duża, pow. Lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1868, nr mikrofilmów 382014-382070, 391899-391901

Amount of archival material

160

0

0

1.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -