Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piaskach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1917
- brak danych - 1810 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba parafii: Piaski, diecezja lubelska, dekanat lubelski
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Miejscowości należące do parafii: Emilianów, Gardzienice, Giełczew, Józefów, Kębłów, Kozice Dolne, Kozice Górne, Majdan Kozicki, Młodziejów, Piaski, Siedliszczki, Wola Piasecka, Wygnanowice
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
- brak danych - również Piaski Wielkie, obecnie g. Piaski, pow. świdnicki; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1864, nr mikrofilmów: 383042-383097;

Amount of archival material

132

0

0

2.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -