^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1871 r.

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 156
- brak danych -
1871

1871 - 1871
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - (29)
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -