Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1912
- brak danych - 1810 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
francuski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

140

0

0

1.97

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -