Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Grabowcu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1811-1875 [1876-1880]
- brak danych - 1811 - 1880
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA, baza PRADZIAD;
Akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z Parafii Greckokatolickiej w Grabowcu z 1810 r. znajdują się pod sygn 1 w zespole nr 2161 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Tuczępach;
Księga pierwopisowa zgonów z lat 1862-1874 znajduje się pod sygn 2 w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grabowcu nr zesp. 2211

Amount of archival material

69

0

0

0.82

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -