Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Janowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1818-1874
- brak danych - 1818 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

64

0

0

0.66

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -