Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Krasnem

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1856
- brak danych - 1810 - 1856
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba parafii Krasne, pow. chełmski, gm. Wojsławic - brak danych - ZoSIA, baza PRADZIAD

Amount of archival material

79

0

0

0.41

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -