^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 53
- brak danych -
1863

1863 - 1863
polski
- brak danych -
- brak danych - 53
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 391854
Wpisy do indeksów chronologiczne
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -