^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 60
- brak danych -
1870

1870 - 1870
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 60
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 391861
Wpisy do indeksów chronologiczne; brak indeksu urodzeń
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -