Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Przegalinach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1873
- brak danych - 1810 - 1873
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmiana metrażu jest wynikiem błędnego pomiaru zespołu podczas rozbicia zbioru 113

Amount of archival material

55

0

0

0.66

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -