Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rejowcu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1877-1909
- brak danych - 1877 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Rejowcu (pow. chełmski, gub. lubelska) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektembył znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Rejowiec, okręg: chełmski, 2. chełmski, lubelski
Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła
Miejscowości należące do parafii: Kobyle, Rejowiec, Rybie, Stajne, Wereszcze Małe, Wólka
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1877, 1880, 1882-1902, 1904, 1907-1909, sygn. 1-27 (27 j.a.);
alegaty z lat 1887-1891, sygn. 28-29 (2 j.a.);
obecnie gm. Rejowiec, pow. chełmski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowane księgi z lat 1877-1909;
Show all units in the collection:
Units in series:: 1.4 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/2289/0/1.4/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 46
35/2289/0/1.4/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 41
35/2289/0/1.4/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 43
35/2289/0/1.4/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 60
35/2289/0/1.4/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 55
35/2289/0/1.4/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 53
35/2289/0/1.4/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 61
35/2289/0/1.4/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 64
35/2289/0/1.4/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 72
35/2289/0/1.4/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 83
35/2289/0/1.4/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 80
35/2289/0/1.4/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 74
35/2289/0/1.4/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1892 63
35/2289/0/1.4/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1893 80
35/2289/0/1.4/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1894 73
35/2289/0/1.4/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 67
35/2289/0/1.4/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 50
35/2289/0/1.4/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 59
35/2289/0/1.4/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 50
35/2289/0/1.4/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 45
35/2289/0/1.4/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 60
35/2289/0/1.4/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 52
35/2289/0/1.4/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 56
35/2289/0/1.4/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 54
35/2289/0/1.4/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1907 33
35/2289/0/1.4/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1908 32
35/2289/0/1.4/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1909 32
35/2289/0/1.4/28 Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1887 – 1889 1887-1889 0
35/2289/0/1.4/29 Alegaty do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1890 – 1891 1890-1891 0

Amount of archival material

29

29

0

0.38

0.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.