Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Deputacja Szlachecka Guberni Lubelskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1836-1861[1862-1867]
- brak danych - 1836 - 1867
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony w bazie danych IZA 4.0
Deputacja Szlachecka w województwie lubelskim (w 1837 r. przemianowanym na gubernię) powstała 9 grudnia 1836 r. Działała przy Komisji Województwa/Rządzie Gubernialnym. W 1849 r. uległa likwidacji jako urząd, funkcjonowała jednak nadal w charakterze kolegium przy Kancelarii Marszałka Guberni Lubelskiej. Rozwiązana została w 1861 r., a sprawy niedokończone kontynuowane były w kancelarii Rządu Gubernialnego Lubelskiego do 1867 r.
Siedziba Deputacji mieściła się w Lublinie.
Status prawny – administracja specjalna-instytucje kontrolne.
Deputacja Szlachecka prowadziła sprawy wynikające z prawa o szlachectwie, wydanego w Królestwie Polskim 7 lipca 1836 r. (Dz. P. K. P., t. 19, s. 178-228). Podlegała Heroldii Królestwa Polskiego.
Zakres właściwości terytorialnej obejmował teren guberni lubelskiej (do 1837 r. województwa).
Sprawy organizacyjne, 1836-1851, 2 j.a.
Korespondencja ogólna, 1837-1856, 4 j.a.
Raporty, sprawozdania dla Heroldii, 1837-1861, 2 j.a.
Księgi genealogiczne, 1837-1861, 51 j.a.
Księgi szlachty dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, 1837-1861[-1867], 28 j.a.
Księgi szlachty dziedzicznej po ogłoszeniem prawa, 1837-1861[-1867], 18 j.a.
Księgi szlachty osobistej, 1837-1859, 4 j.a.
Zaświadczenia o szlachectwie, 1838-1861, 17 j.a.
Legitymacja szlachectwa poszczególnych osób (żołnierzy), 1848-1861, 27 j.a.
Skreślenia z ksiąg szlachty dziedzicznej, 1837-1860, 2 j.a.
Tytuły honorowe, 1850-1858, 1 j.a.
Księga genealogiczna szlachty guberni podlaskiej, 1837-1861[-1867], 1 j.a.
Pomoce kancelaryjne: skorowidze, dzienniki podawcze, repertorium, 1837-1861[-1867], 6 j.a.
nr mikrofilmów: 111163-111326
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/233/0/-/1 Akta tyczące się ustanowienia Deputacji Szlacheckiej i utrzymania jej biura, poszyt 1 1836-1848 0
35/233/0/-/2 Akta tyczące się zapisania do ksiąg Genealogicznych, poszyt 1 1838-1841 0
35/233/0/-/3 Akta tyczące się zapisania do Ksiąg Genealogicznych, poszyt 2 1841-1843 0
35/233/0/-/4 Akta tyczące się zapisania do Ksiąg Genealogicznych, poszyt 3 1845-1847 0
35/233/0/-/5 Akta tyczące się zapisania do Ksiąg Genealogicznych, poszyt 5 1847-1849 0
35/233/0/-/6 Akta tyczące się zapisania do Ksiąg Genealogicznych, poszyt 6 1849-1850 0
35/233/0/-/7 Akta szczegółowe - Miscelanea, poszyt 1 1837-1849 0
35/233/0/-/8 Akta tyczące się składanych Heroldii Raportów Periodycznych, poszyt 1 1837-1850 0
35/233/0/-/9 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej po ogłoszeniu prawa, poszyt 1 1837-1849 0
35/233/0/-/10 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, poszyt 1 1836-1838 0
35/233/0/-/11 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, poszyt 2 1839-1840 0
35/233/0/-/12 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, poszyt 3 1841-1844 432
35/233/0/-/13 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, poszyt 4 1845-1847 566
35/233/0/-/14 Akta tyczące się Szlachty Dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa, poszyt 5 1848-1850 277
35/233/0/-/15 Akta tyczące się Szlachty Osobistej, poszyt 1 1840-1849 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

163

163

0

5.50

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.