^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przekazanie Fabryki Pras Stacyjnych w Kunowie [powstałemu samodzielnemu przedsiębiorstwu "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Kunowie]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 66
- brak danych -
1977

1977 - 1977
polski
- brak danych -
NO-0130 - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
4 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -