Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka Akcyjna w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1985]1986-1995
- brak danych - 1986 - 1995
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy No sporządzony w bazie IZA
Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka Akcyjna w Lublinie"Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie zaczęła funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo w wyniku podziału "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie, który nastąpił na mocy zarządzenia nr 139/Org/86 nr 139/Or/87 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z 2 lipca 1986 r. W dniu 1 stycznia 1990 r. z inicjatywy Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromrt" powołano do życia polsko - włoską Spółkę Akcyjną "SIPMA", której działalność objęła produkcję mikrociągników, silników wysokoprężnych małej mocy, pras rolniczych, młocarni i transporterów. W dniu 6 lutego 1991 r. "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa i otrzymała nazwę: Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych Spółka Akcyjna w Lublinie. Całkowita prywatyzacja przedsiębiorstwa nastąpiła z dniem 29 grudnia 1995 r. Skarb Państwa zbył większość akcji na rzecz PRA-SIP z.o.o. w Lublinie oraz Banku Handlowego w Warszawie.Organami zarządzającymi Fabryki byli: Dyrektor wraz z zastępcami, Ogólne Zebranie Delegatów Samorządu Pracowniczego, Rada Pracownicza. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Po przekształceniu Fabryki w spółkę Skarbu Państwa w dniu 6 lutego 1991 r. na jej czele stali: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor do spraw Techniczno - Produkcyjnych. Nad ich działalnością czuwała Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Organem nadrzędnym była spółka akcyjna należąca do grupy kapitałowej "SIPMA". Siedziba Fabryki mieściła się w Lublinie. Fabryka posiadała status przedsiębiorstwa państwowego. Zajmowała się produkcją maszyn i narzędzi rolniczych oraz części zamiennych. Produkowano: prasy zbierające wysokiego stopnia zgniotu, prasy rolujące z zestawem maszyn współpracujących, młocarnie, przetrząsaczo - zgrabiarki, mikrociągniki z maszynami towarzyszącymi, wały przekaźnika mocy do maszyn rolniczych, części zamienne. W latach 1990-1991 Fabryka uruchomiła produkcję zbieraczy do kamieni, zgrabiarek do kamieni, rozcinaczy bel. 1. Organizacja i zarządzanie Fabryką 1986-1995 sygn. 1-49 (49 ja.)2. Biurowość i archiwum zakładowe 1986-1995 sygn. 50-54 (5 ja.)3. Planowanie i sprawozdawczość [1985] 1986-1992 sygn. 55- 83 (29 ja.)4. Statystyka 1986-1990 sygn. 84-95 (12 ja.)5. Skargi i wnioski 1986-1987 sygn. 96 (1 ja.)6. Współpraca 1986-1993 sygn. 97-105 (9 ja.)7. Kontrole 1986-1995 sygn. 106-123 (18 ja.)8. Kadry 1986-1990 sygn. 124-141 (18 ja.)9. Koszty i ceny 1987-1989 sygn. 142 (1 ja.)10.Technika i organizacja produkcji 1986-1995 sygn. 143-157 (15 ja.)11. Zaopatrzenie i zbyt 1986-1992 sygn. 158-169 (12 ja.)12. Izba Tradycji 1986-1990 sygn. 170-223 (54 ja.). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/2336/0/1.1/1 Statut Samorządu Pracowniczego "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie [z 7 czerwca 1988 r.] 1988 0
35/2336/0/1.1/2 Rada Pracownicza - Ogólne Zebranie Delegatów Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromet" w Lublinie [uchwały, wnioski] 1986-1990 0
35/2336/0/1.1/3 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1986 0
35/2336/0/1.1/4 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1987 0
35/2336/0/1.1/5 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1988 0
35/2336/0/1.1/6 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie [od stycznia do czerwca 1989 r.] 1989 0
35/2336/0/1.1/7 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie [od lipca do grudnia 1989 r.] 1989 0
35/2336/0/1.1/8 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1990 0
35/2336/0/1.1/9 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1991 0
35/2336/0/1.1/10 Rejestr uchwał Rady Pracowniczej "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1989-1991 0
35/2336/0/1.2/11 Protokoły z narad kierownictwa "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1987 0
35/2336/0/1.2/12 Protokoły z narad kierownictwa "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1988 0
35/2336/0/1.2/13 Protokoły z narad kierownictwa "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1989 0
35/2336/0/1.2/14 Protokoły z narad kierownictwa "SIPMA" i "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1989-1990 0
35/2336/0/1.2/15 Protokoły z narad produkcyjnych w "Agromet" Fabryce Maszyn Rolniczych w Lublinie 1986-1988 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

223

223

0

2.12

2.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -